Porady

Uszkodzenia, które mogą być naprawiane metodą „spot repair”

Sprzęt i materiały pomocnicze

Przygotowanie podłoża

Lakierowanie